O Dorozumievaní a o príčinách nedorozumenia Témy /MESIACA V KRUHU/: Európske jadro Hanobenie politických a náboženských symbolov O dorozumievaní sa poslancov NR SR hosť: Žiarislav... moderuje: Boris Koroni

Translate this for me

    Radioshow
    Full Link
    Short Link (X/Twitter)
    Download Video Preview for sharing