V prvej línii – Prepisovači dejín.
hostia : publicisti Ľudovít Števko, Maroš Puchovský a správca Matice Slovenskej Maroš Smolec…
moderuje : Peter Zajac Vanka…
„Neštandardná interpretácia sa týka druhej svetovej vojny. Nacizmus či fašizmus, ktoré v nej boli podľa historických faktov jednoznačne porazené, dnes v niektorých krajinách zažívajú éru svojho obrodenia. Sme svedkami ich glorifikácie, šírenia ich symboliky, ale aj neuznávania rozsudkov medzinárodného vojnového tribunálu v Norimbergu či dokonca vyhlasovania za národných hrdinov tých, ktorí bojovali na strane hitlerovcov alebo s nimi spolupracovali,“ uvádza Mahút v časti Dejiny píšu víťazi, nie porazení.
O fašizme a nacizme ako nočnej more ľudstva píše Ľudovít Števko a vysvetľuje rozdiel týchto neľudských ideológií s rovnakým ideovým obsahom v zmysle Hitlerovho výroku „Cieľom každej propagandy je ovplyvniť slobodu ľudskej vôle“.
Kniha je 160-stranová, z vydavateľstva Žilinská prvá obchodná, text dopĺňajú dokumentárne fotografie z druhej svetovej vojny i zo súčasnosti.

    Radioshow
    • 92 bpm
    • Key: Abm
    Full Link
    Short Link (Twitter)