„Staň sa lepšou verziou seba samého...“
hostia : Mgr. Tina Zlatoš Turnerová a PaedDr. Vlado Zlatoš PhD.

Translate this for me

    Radioshow
    Full Link
    Short Link (Twitter)
    Video Preview in progress...