Sám sebe lekárom

by Slobodný Vysielač

Sám sebe lekárom
Ako čo najmenej zaťažovať naše zdravotníctvo a ako využívať jeho služby čo najzmysluplnejšie.
Moderátor: Marián Fillo