Sám sebe lekárom

by Slobodný Vysielač

Sám sebe lekárom
Ako ?o najmenej za?ažova? naše zdravotníctvo a ako využíva? jeho služby ?o najzmysluplnejšie.
Moderátor: Marián Fillo