Tlmený prienik kovidu. O podpore odolnosti…
…hosť : Žiarislav
Koronovírus sa bude prirodzene šíriť bude a priebežne budeme ďalej postupovať v prirodzenej odolnosti – prirodzenej imunite, ktorou sa zatiaľ úspešne bráni časť obyvateľstva, čo sa s vírom dostala do styku a sama si našla prirodzené obranné látky. Väčšina tohto odolného obyvateľstva je úplne mimo štatistík a úspešne narastá. Treba to sledovať, vyhodnocovať, hovoriť o tom, povzbudiť v obyvateľstve nie strach, nenávisť a nenávisť, ale dobré naladenie a odhodlanosť čeliť tejto výzve. Povzbudenie nie nenávisti, ale osobnej a spoločenskej sily. Hnev plodí chyby a slabosti. Vo vyrovnanosti je sila.
4 oporné body:

 1. Zamedzujúce opatrenia – už sme dostali ako sme dostali. Zabezpečuje vláda tak, ako ich zabezpečuje. Mali by byť také, aby nedošlo k návalovej vlne, ktorá by vyvolala zmätok,
  ale nemali by byť prehnané, aby neviedli k hospodárskemu zrúteniu, sebapoškodzovaniu alebo nepokojom.
 2. Ústretové opatrenia – urýchlené umožnenie domácej výučby (domácej školy) aj v 2. stupni základných škôl, oslobodenie od odvodových poplatkov občanov,ktorí prišli o živnosť, iné ústretové opatrenia. Podpora alebo zakladanie občinových (spoločenských ) hospodárskych jednotiek s možnosťou práce pre tých, ktorí o ňu prišli…
 3. Zdravotnícka sieť – tých, ktorí majú poruchu odolnosti alebo z iných dôvodov nezvládajú vírus, dostávajú potrebnú starostlivosť v zdravotnej sieti veľkoobčiny, teda štátu. Zlepšenie zdravotníckej siete a to aj v oblasti prístupu.
 4. Prirodzená odolnosť – prirodzená imunita. Rozvíjať ju v rovine osobnej (telo duch a duša) ale i spoločenskej . Strava, vnútorná rovnováha, príroda…
  Radioshow
  • 90 bpm
  • Key: Bm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing