Otec Mirek


ThDr. Miroslav Vančo, PhD., rímskokatolícky kňaz...