Prichádza čas zamyslieť sa…sprevádza Peter Zajac-Vanka

Prichádza čas zamyslieť sa kam sa uberáme a či vidíme pred sebou budúcnosť. Ak mnohí rozprávajú o katastrofických situáciách a hrôzyplných scenároch budúcnosti a o zúfalej súčasnosti, niekto predsa môže hovoriť o kladných východiskách v spoločnosti a vyprávať pozitívny príbeh ekonomiky sveta i tej našej, slovenskej…a tak som to napísal. Tým príbehom je pozitívny posun slovenskej spoločnosti, trochu i vízia, ako to môže byť pekné po roku 2022, ak zaberieme…od teraz.

Nie, „krst knihy“ to nebude…ale promóciu knihy nemôžem uskutočniť nikde inde ako práve v Slobodnom vysielači Banská Bystrica. Tu som od augusta 2015 hovoril o ekonomickej demokracii, polemizoval, prezentoval, robil tematické relácie, ale aj spomínal na socializmus a pozýval si hostí na ekonomické rozhovory. Takže z vďaky vám všetkým, čo počúvate, prispievate, kolegovia, čo umožňujete vysielanie…

Ekonomika po kapitalizme je totiž „na spadnutie“. Treba si len vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce. Áno, do práce. Lebo žiadny hospodársky a spoločenský program, ani ten po kapitalizme, nám nik „nezasponzoruje“, ani ho nik nebude schvaľovať. Niektorí už začali – od seba, začali sa spájať a pracujú spoločne…prečo my ostatní čakáme na to, „kým sa to posunie do tretieho čítania?“, kým to niekto politicky odobrí?

Áno, sú tu roviny od jednotlivca, cez podnik, komunitu, kolektív a obec, ku kraju až štátu, až na úroveň celosvetovú. Nájdete to v knihe. Isteže, veď ma poznáte, pracovne som dal tejto ekonomike po kapitalizme názov ekonomická demokracia. Ale to už dávno iba tými tromi prvkami pripomína Schweickartov koncept. On sám si želal, aby niekto vytvoril kontraprojekt. To bolo v roku 2011, a dnes v 2017 roku už tento kontraprojekt existuje. Postupy sú v knihe rozpísané, pojmy a súvzťažnosti tiež. Lenže tam nie je žiadna politika…množstvo postupov už dávno výskumníci vyskúmali. Ak všetci hľadáme, čo bude „potom“ a čo robiť „deň po“ kapitalizme, tu to nájdete.

Viacero objavov z trendov a vývoja spoločnosti som prevzal „za horúca“, napríklad to upozornenie, že sa novou politickou silou v globálnej spoločnosti stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu. Je to rýchlo sa sebaidentifikujúca masa ľudí v každom národnom štáte, pretože občania národného štátu si odrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete spoločný osud a spoločný ekonomický i sociálny záujem. Ano, vzniká z toho tlaku podľa všetkých znakov politická trieda v každom štáte. A ako vidíme na príklade i Katalánska, sebauvedomovanie sa výrazne zrýchľuje hlavne u tých, ktorí cítia ohrozenie najviac. Je to reakcia na vznikajúce elity globálnej kozmopolitnej spoločnosti sveta, na tlak z „centra“ či už je to „globál“ či Eurokomisia…pretože všade sa sformovala silná a vplyvná trieda „eurobyrokracie“, ktorá obmedzuje občanov národného štátu. Prevzal som to od sociológov, ktorí to zaznamenali ako prví. A práve táto politická sila, občania národných štátov, budú tí, ktorí budú nositeľmi postkapitalistických zmien v každej krajine. A my na Slovensku máme šancu. Máme kontraprojekt.

Translate this for me

  Tracklist
  37:00   Medicine Head - One And One Is One
  56:40   McGuinness Flint - When I'm Dead And Gone
  1:16:00   Various Artists - Son Of My Father
  1:39:40   The Archies - Sugar Sugar


  Radioshow
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Video Preview in progress...