Lieldienas

Pirmais, kas šodien pievērš mūsu uzmanību, ir eņģeļa vārdi: nebīstieties! Viņš ir Augšāmcēlies! Šis ir galvenais Liedienu vēstījums: Jēzus ir augšāmcēlies! Viņš ir dzīvs! Šajā vēstī ir milzīgs Dieva spēks. Tie kas pieņem šo vēsti, ir tam ieticējuši, piedzīvo pārvērtību, un viņi dodas dalīties ar šo vēsti ar citiem. Aicinu tevi atvērt savu sirdi šai vēstij, jo tai ir Dieva spēks, cerības un mīlestības spēks. Tā ir risinājums psaulei, kas ir baiļu pilna. Atver šai vēstij savu sirdi un nes šo vēsti tālāk citiem.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 28, 1-10):
Pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca apskatīt Kristus kapu.
Un, lūk, notika liela zemestrīce, jo no debesīm nokāpa Kunga eņģelis un piegājis atvēla akmeni, un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens, un viņa drēbes baltas kā sniegs. Bet sargi nodrebēja bailēs no viņa un sastinga kā miruši. Bet eņģelis uzrunāja sievietes, sacīdams: “Nebīstieties! Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists. Viņa šeit nav, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā bija teicis. Nāciet, ap­skatiet vietu, kur Viņš bija nolikts! Un steigšus ejiet un pasakiet Viņa mācekļiem: “Viņš ir augšām­cēlies no miroņiem un, lūk, pirms jums dodas uz Galileju. Tur jūs Viņu redzēsiet.” Lūk, to es jums pateicu!” Un viņas steigšus izgāja ārā no kapa ar bailēm un lielu prieku un aizskrēja to pavēstīt Viņa mācekļiem.
Un, lūk, Jēzus nostājās viņu priekšā un sacīja: “Esiet sveicinātas!” Tad viņas piegāja, apskāva Viņa kājas un Viņu pielūdza. Bet Jēzus viņām teica: “Nebīstieties! Ejiet, paziņojiet maniem brāļiem, lai viņi dodas uz Galileju, un tur mani redzēs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Fragments no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma "Christus Vivit":
Kontemplē laimīgo, priekpilno Jēzu. Priecājies kopā ar savu draugu, kas ir uzvarējis. Tie Viņu - svēto, taisnīgo, nevainīgo nogalināja, tomēr uzvarēja Viņš. Ļaunumam nepieder pēdējais vārds. Arī tavā dzīvē ļaunumam nepiederēs pēdējais vārds, jo tavs Draugs, kas tevi mīl, grib uzvarēt arī tevī. Tavs Glābējs ir dzīvs! (Christus Vivit, 126)

Jautājumi pārdomām:
Vai mana sirds izjūt prieku par augšāmcēlušo Kristu?
Vai esmu gatavs dalīties ar šo vēsti ar citiem?
Vai ticu tam, ka esmu radīts mūžīgai dzīvībai?

Priestera katehēze par dienas lasījumiem (darbdienās):
go.rml.lv/gavenis20

Citi kalendāra ieraksti:
go.rml.lv/gk2020


Sadarbībā ar katolis.lv.

Translate this for me please

  Spiritual
  • Type: Podcast
  • Release Date: 04/12/2020 10:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing

  The COVID-19 virus has impacted the creative community around the world. Show support for your favorite artists.  report infringement