Gavēņa kalendārs 2019

by Radio Marija Latvija

Lielā gavēņa tradīcija katru gadu mudina sagatavot sirdis Lieldienām, lai šos svētkus piedzīvotu ne vien kā ikgadēja prieka mirkli, bet gan lai Kristus nāve un tās augļi kļūtu par mūsu personisko pieredzi. Tam, protams, palīdz dažādas ārējas apņemšanās, bet ir skaidrs, ka viss process sākas katra sirdī – mainot attieksmi, mainot skatienu, mainot sevi.

Pāvests Francisks, kura vizīti Latvijā 2018. gadā joprojām atceramies kā īpašu Dieva žēlastību, vēstījumā šī gada Lielajam gavēnim raksta: “Kad nedzīvojam kā Dieva bērni, bieži vien izturamies iznīcinoši attiecībā pret tuvāko un citām radībām, kā arī paši pret sevi, vairāk vai mazāk apzināti uzskatot, ka varam visu izmantot, kā vien mums tīk.” Šeit ieraugām, ka viens nepatiess pieņēmums var ietekmēt gan mūsu attieksmi pašiem pret sevi, gan visu apkārt esošo.

Tomēr gavēņa laiks nav domāts, lai mēs paliktu sevis šaustīšanā par nepareiziem pieņēmumiem un domām. “Tas (Lielais Gavēnis) aicina kristiešus vēl spēcīgāk un konkrētāk iemiesot Lieldienu noslēpumu viņu privātajā, ģimenes un sociālajā dzīvē, īpaši ar gavēņa, lūgšanas un žēlsirdības dāvanu došanas starpniecību,” pāvests turpina savā vēstījumā.

Gavēnis, lūgšana un žēlsirdības dāvanas ir visiem zināmi elementi, kas vienmēr tiek uzskatīti par Lielā gavēņa pamatprincipiem. Tomēr vēstījumā pāvests atklāj to, ka katra no šīm “darbībām” sevī ietver zināmas iekšējas pārmaiņas, kas ietekmē ne tikai mūsu ikdienas paradumus, bet arī domu pasauli un attiecības ar citiem. Viņš raksta: “Gavēt jeb mācīties mainīt mūsu attieksmi pret tuvākajiem un pret radību: no kārdinājuma visu “aprīt”, lai apmierinātu mūsu iekāri, uz spēju ciest mīlestības dēļ, jo tikai tā spēj aizpildīt mūsu sirds tukšumu. Lūgties, lai spētu atteikties no elkdievības un savas pašpietiekamības, kā arī nostātos Dieva priekšā kā nabagi, kam nepieciešams Viņš un Viņa žēlsirdība. Dot žēlsirdības dāvanas, lai pārtrauktu šo ārprātu – dzīvošanu, krājot tikai sev vienam, sevi mānot, ka tādā veidā nodrošinām sev nākotni, kura patiesībā nepieder mums. Un tādā veidā atradīsim prieku tajā plānā, ko Dievs ir ielicis radībā un mūsu sirdīs, un šis plāns ir: mīlēt Viņu, mūsu brāļus un visu pasauli, kā arī šajā mīlestībā rast patieso prieku.”

Līdz ar to – attieksmes maiņa ir tas, uz ko Tevi mudinās šī gada Gavēņa kalendārs. Katru dienu iedziļināsimies kādās vērtīgās pāvesta Franciska atziņās, kas paustas gan viņa darbos, gan arī uzrunājot Latvijas tautu 2018. gada septembrī. Lai pārdomas nebūtu tikai abstrakts pamudinājums, katrai dienai būs arī kādi jautājumi, ko varam katrs pats sev uzdot, un praktiski piemēri tam, kā pārmaiņas sevī varam īstenot. Vēl kāda īpaša iespēja – sadarbībā ar Radio Marija Latvija katras dienas pāvesta iedvesmotās pārdomas, kā arī dienas Evaņģēliju un kāda priestera sagatavotās pārdomas par to varēsim noklausīties arī audio formātā, lai šī iedvesma mūs pavadītu, neatkarīgi no tā, kādā ikdienas steigā katrs atrodamies.

Tāpat kā pēdējos gadus, par pavisam praktiskām iespējām īstenot žēlsirdību rūpējas Caritas, pastāstot par tiem, kuriem līdzcilvēku palīdzība būtu īpaši aktuāla.


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

read more

Lielā gavēņa tradīcija katru gadu mudina sagatavot sirdis Lieldienām, lai šos svētkus piedzīvotu ne vien kā ikgadēja prieka mirkli, bet gan lai Kristus nāve un tās augļi kļūtu par mūsu personisko pieredzi. Tam, protams, palīdz dažādas ārējas apņemšanās, bet ir skaidrs, ka viss process sākas katra sirdī – mainot attieksmi, mainot skatienu, mainot sevi.

Pāvests Francisks, kura vizīti Latvijā 2018. gadā joprojām atceramies kā īpašu Dieva žēlastību, vēstījumā šī gada Lielajam gavēnim raksta: “Kad nedzīvojam kā Dieva bērni, bieži vien izturamies iznīcinoši attiecībā pret tuvāko un citām radībām, kā arī paši pret sevi, vairāk vai mazāk apzināti uzskatot, ka varam visu izmantot, kā vien mums tīk.” Šeit ieraugām, ka viens nepatiess pieņēmums var ietekmēt gan mūsu attieksmi pašiem pret sevi, gan visu apkārt esošo.

Tomēr gavēņa laiks nav domāts, lai mēs paliktu sevis šaustīšanā par nepareiziem pieņēmumiem un domām. “Tas (Lielais Gavēnis) aicina kristiešus vēl spēcīgāk un konkrētāk iemiesot Lieldienu noslēpumu viņu privātajā, ģimenes un sociālajā dzīvē, īpaši ar gavēņa, lūgšanas un žēlsirdības dāvanu došanas starpniecību,” pāvests turpina savā vēstījumā.

Gavēnis, lūgšana un žēlsirdības dāvanas ir visiem zināmi elementi, kas vienmēr tiek uzskatīti par Lielā gavēņa pamatprincipiem. Tomēr vēstījumā pāvests atklāj to, ka katra no šīm “darbībām” sevī ietver zināmas iekšējas pārmaiņas, kas ietekmē ne tikai mūsu ikdienas paradumus, bet arī domu pasauli un attiecības ar citiem. Viņš raksta: “Gavēt jeb mācīties mainīt mūsu attieksmi pret tuvākajiem un pret radību: no kārdinājuma visu “aprīt”, lai apmierinātu mūsu iekāri, uz spēju ciest mīlestības dēļ, jo tikai tā spēj aizpildīt mūsu sirds tukšumu. Lūgties, lai spētu atteikties no elkdievības un savas pašpietiekamības, kā arī nostātos Dieva priekšā kā nabagi, kam nepieciešams Viņš un Viņa žēlsirdība. Dot žēlsirdības dāvanas, lai pārtrauktu šo ārprātu – dzīvošanu, krājot tikai sev vienam, sevi mānot, ka tādā veidā nodrošinām sev nākotni, kura patiesībā nepieder mums. Un tādā veidā atradīsim prieku tajā plānā, ko Dievs ir ielicis radībā un mūsu sirdīs, un šis plāns ir: mīlēt Viņu, mūsu brāļus un visu pasauli, kā arī šajā mīlestībā rast patieso prieku.”

Līdz ar to – attieksmes maiņa ir tas, uz ko Tevi mudinās šī gada Gavēņa kalendārs. Katru dienu iedziļināsimies kādās vērtīgās pāvesta Franciska atziņās, kas paustas gan viņa darbos, gan arī uzrunājot Latvijas tautu 2018. gada septembrī. Lai pārdomas nebūtu tikai abstrakts pamudinājums, katrai dienai būs arī kādi jautājumi, ko varam katrs pats sev uzdot, un praktiski piemēri tam, kā pārmaiņas sevī varam īstenot. Vēl kāda īpaša iespēja – sadarbībā ar Radio Marija Latvija katras dienas pāvesta iedvesmotās pārdomas, kā arī dienas Evaņģēliju un kāda priestera sagatavotās pārdomas par to varēsim noklausīties arī audio formātā, lai šī iedvesma mūs pavadītu, neatkarīgi no tā, kādā ikdienas steigā katrs atrodamies.

Tāpat kā pēdējos gadus, par pavisam praktiskām iespējām īstenot žēlsirdību rūpējas Caritas, pastāstot par tiem, kuriem līdzcilvēku palīdzība būtu īpaši aktuāla.


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts