Gavēņa 25. diena - FIAT!

"Jā" Dieva plānam nenāk bez iepriekšējas sagatavošanās. Tas prasa atvērtību, vēlmi iepazīt Dievu un Viņa teikto Svētajos Rakstos. Šo mums doto laiku varam izmantot, lai ļautu Dievam ar mums runāt, atvērt mūs patiesām rūpēm un tuvākmīlestībai, tādējādi paši kļūstot par iedrošinājumu citiem.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 26-38):
Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija.
Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!”
Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.”
Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu?” Un eņģelis viņai atbildot sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu. Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams.” Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone; lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Fragments no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma "Christus vivit":
Vienmēr dziļu iespaidu atstāj Marijas, jaunas meitenes, “jā” spēks. Šī eņģelim teiktā “lai man notiek” spēks. Tā nebija pasīva un rezignēta piekrišana. Tas bija kaut kas pavisam cits, nevis tāds “jā”, kas nozīmē: “Labi, paskatīsimies, kas notiks.” Frāze “paskatīsimies, kas notiks” Marijai bija sveša. Viņa bija gatava, viņa saprata, par ko ir runa, un bez aplinkiem teica “jā”. Tas bija kaut kas vairāk, kaut kas pavisam cits. Tas bija tāda cilvēka “jā”, kurš vēlas iesaistīties un riskēt, kurš vēlas visu likt uz vienas kārts, kad vienīgā garantija ir tikai pārliecība, ka viņš ir apsolījuma nesējs. Un es jautāju ikvienam no jums: vai jūs jūtaties kā apsolījuma nesēji? Kādu apsolījumu es glabāju savā sirdī, lai to nestu tālāk? Mariju neapšaubāmi gaidīja grūts uzdevums, bet grūtības nebija iemesls, lai teiktu “nē”. Bija skaidrs, ka sarežģījumi būs, bet ne tādi sarežģījumi, kuri parādās tad, kad tā iemesla dēļ, ka ne viss mums ir skaidrs un jau iepriekš nodrošināts, mūs paralizē mazdūšība. Marija nebija iegādājusies dzīvības apdrošināšanas polisi! Marija iesaistījās un tāpēc ir stipra, tāpēc ir influencere, Dieva influencere! Viņas “jā” un vēlme kalpot bija stiprāki par šaubām un grūtībām.” (Christus vivit, 44)

Jautājumi pārdomām:
Kā es ikdienā atsaucos Dieva aicinājumam un pamudinājumiem?
Kā šajā tuksneša laikā es sadzirdu Dievu?
Kur, manuprāt, Dievs ir šo pārbaudījumu laikā?

Priestera katehēze par dienas lasījumiem (darbdienās):
go.rml.lv/gavenis20

Citi kalendāra ieraksti:
go.rml.lv/gk2020


Sadarbībā ar katolis.lv.

Translate this for me please

  Spiritual
  • Type: Podcast
  • Release Date: 03/25/2020 10:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing