20.aprīlis. Gavēņa laika 40.diena. Klusā Sestdiena

Pārdomām. Kad nedzīvojam kā Dieva bērni, bieži vien izturamies iznīcinoši attiecībā pret tuvāko un citām radībām, kā arī paši pret sevi, vairāk vai mazāk apzināti uzskatot, ka varam visu izmantot, kā vien mums tīk. Un virsroku ņem negausība, novedot mūs pie dzīvesveida, kas pārkāpj visas robežas, kuras ievērot pieprasa mūsu cilvēciskā daba un stāvoklis. Tad sekojam nekontrolētām iegribām, kuras Gudrības grāmatā tiek piedēvētas neticīgajiem jeb tiem, kuru darbības atskaites punkts nav Dievs un kuri netic nākotnei (sal. 2, 1-11). Ja nemitīgi netiecamies pretī Lieldienām, pretī Augšāmcelšanās horizontiem, tad kļūst skaidrs, ka ir uzvarējusi “visu un nekavējoties” un “vienmēr iegūt vairāk” loģika.
(No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai protu pacietīgi gaidīt - attiecībās, lūgšanā, dzīves notikumos? Vai vēlos, lai manas ieceres un vēlmes tiktu apmierinātas pēc iespējas ātrāk, lai lūgšana tiktu uzklausīta nekavējoties?

Pamudinājums labākai ikdienai. Šodien visu savu dzīvi, attiecības, ieceres un plānus, veiksmes un neveiksmes uzticēšu Marijai, Jēzus un mūsu Mātei. Kopā ar viņu pacietīgi gaidīšu, kad atspīdēs augšāmcelšanās gaisma.

Dienas Evaņģēlijs. Viņi guldīja Jēzu kapā (Jņ 19:42). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

Translate this for me

  Radioshow
  • Type: Podcast
  • Release Date: 04/20/2019 10:00 AM
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing