16.aprīlis. Gavēņa laika 36.diena

Pārdomām. Vienmēr var sevī no jauna attīstīt spēju iziet ārpus sevis, lai dotos pretī citiem. Ja tās nav, mēs neatzīstam citām radībām piemītošo vērtību, mums nerūp kaut ko aizsargāt citu dēļ, mēs nevēlamies sevi ierobežot, lai novērstu citu ciešanas vai apkārtnes degradāciju. Šī sevis pārvarēšana, salaužot norobežošanos savā apziņā un koncentrēšanos uz sevi, ir būtiska, lai rūpētos par citiem cilvēkiem un vidi; tā mūsos raisa morālu reakciju izvērtēt katras savas rīcības un katra lēmuma ietekmi uz ārpasauli. Tikai tad, ja spējam pārvarēt individuālismu, var rasties alternatīvs dzīvesveids un sabiedrībā kļūst iespējamas nopietnas pārmaiņas.
(Laudato Si, 208)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Kā izpaužas manas rūpes par apkārtējo vidi?

Pamudinājums labākai ikdienai. Izvērtēšu, ko varu darīt, lai dzīvotu dabai draudzīgāku dzīvesveidu. Piemēram, uz darbu došos ar velosipēdu vai kājām, sākšu šķirot atkritumus, uz veikalu došos ar vairākkārt lietojamu iepirkumu maisiņu.

Dienas Evaņģēlijs. Kungs, kur Tu ej? (Jņ 13:36). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Andrejs Kazakevičs.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 04/16/2019 10:00 AM
    Full Link
    Short Link (Twitter)