Pūpolsvētdiena / Palmu svētdiena

Pārdomām. Lai uztvertu un pieņemtu visu pasauli kā Tēva dāvanu un mūsu kopējās mājas, vispirms jāatzīst, ka arī mūsu ķermenis ir Dieva dāvana. Turpretim doma, ka mums ir absolūta vara pār savu ķermeni, noved pie domas – tas reizēm notiek pavisam nemanāmi – pār valdīšanu pār visu radīto. Mācīties pieņemt savu ķermeni, rūpēties par to un respektēt tā nozīmību – tās ir patiesas cilvēka ekoloģijas būtisks elements.
(Laudato Si, 155)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai ieklausos savas miesas vajadzībās? Vai pietiekami daudz laika veltu atpūtai, miegam, fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā? Vai māku pateikt "nē" neveselīgām tieksmēm un iekārēm?

Pamudinājums labākai ikdienai. Izdarīšu apņemšanos kādu neveselīgu ieradumu aizstāt ar veselīgu, un pielikšu visas pūles, lai to sasniegtu.

Dienas Evaņģēlijs. Slavēts, kas nāk Kunga vārdā! (Lk 19:38). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Mihails Volohovs.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 04/14/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)