13.aprīlis. Gavēņa laika 34.diena

Pārdomām. Visi sabiedrības atraidītie var pieredzēt šīs mūsu Mātes maigo tuvumu, jo ikvienā, kas cieš, joprojām ir klātesošas viņas Dēla Jēzus atvērtās brūces. Viņa to iemācījās, stāvot pie krusta. Arī mēs esam aicināti “pieskarties” citu ciešanām. Iesim pretī cilvēkiem, lai mierinātu un būtu viņiem līdzās! Nebaidīsimies pieredzēt maiguma spēku un būt iesaistītiem, nebaidīsimies, palīdzot citiem, sarežģīt savu dzīvi! (sal. Evangelii gaudium, 270) Un tāpat kā Marija, būsim noturīgi un paliksim stāvus: proti, drosmīgi un ar sirdi pievērstu Dievam; pieceļot tos, kas pakrituši, paaugstinot pazemīgo, palīdzot izbeigt jebkādas apspiešanas situācijas, kuras liek dzīvot kā piesistiem krustā.
(No Svētā tēva homīlijas Svētajā Misē Aglonā, 2018. gada 24. septembrī)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai esmu piedzīvojis palīdzību vai mierinājumu grūtā dzīves brīdi? Kā toreiz jutos? Vai kādreiz esmu palīdzējis kādam, kurš nonācis grūtībās?

Pamudinājums labākai ikdienai. Iespēja atbalstīt "Caritas Latvija" darbību. 2018. gada laikā visā Latvijā caur "Caritas Latvija" kalpotājiem (ap 160 brīvprātīgo), kā arī biroju tiek palīdzēts aptuveni 2500 cilvēkiem – sniedzot atbalstu krīzes situācijās, apmeklējot cilvēkus mājās, pansionātos, izsniedzot pārtiku un apģērbu, organizējot sadraudzības pasākumus draudzē, organizējot profesionāļu konsultācijas un pakalpojumus. “Caritas Latvija” organizē pasākumus ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām, seminārus brīvprātīgajiem. Lai nodrošinātu šo aktivitāšu turpināšanos, lūdzam Jūs atbalstīt “Caritas Latvija” darbību finansiāli, ieskaitot savu ziedojuma summu ar norādi: “ziedojums”. Nodibinājums “CARITAS LATVIJA”, Reģ. nr. 40008086191, Konts: LV46HABA0551008657797

Dienas Evaņģēlijs. Jēzum ir jāmirst, lai sapulcinātu izklīdinātos Dieva bērnus (Jņ 11:52). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Vjačeslavs Bogdanovs.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 04/13/2019 10:00 AM
    Full Link
    Short Link (Twitter)