4.aprīlis. Gavēņa laika 26.diena

Pārdomām. Kā pretēja mīlestībai tiek noraidīta attieksme, ko apzīmē ar vārdu zelos (greizsirdība vai skaudība). Tas nozīmē, ka mīlestībā nav vietas sarūgtinājumam, ja otram cilvēkam klājas labi (sal. Apd 7, 9; 17, 5). Skaudība ir bēdāšanās par svešu labumu, tā rāda, ka mūs neinteresē citu laime, jo esam koncentrējušies tikai un vienīgi uz savu labklājību. Ja mīlestība mums liek pacelties sev pāri, tad skaudība mūs ieslēdz sevī. Patiesa mīlestība novērtē citu panākumus, neuztver tos kā draudu sev; patiesa mīlestība atbrīvo no skaudības rūgtās garšas. Tā pieņem faktu, ka ikvienam ir savas atšķirīgas dāvanas un savs atšķirīgs dzīves ceļš. Tāpēc tā cenšas atklāt savu ceļu uz laimi, ļaujot, ka arī citi atrod savējo.
(Amoris Laetitia, 74)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai salīdzinos ar citiem? Kā jūtos, ja otram cilvēkam pieder vairāk, viņš ir talantīgāks, izveicīgāks, skaistāks? Vai skaudības un greizsirdsības dēļ esmu noslēdzis sirdi uz otru cilvēku?

Pamudinājums labākai ikdienai. Šodien atteikšos no greizsirdības izraisītā rūgtuma un skumjām, izsakot īsu lūgšanu:"Jēzus Vārdā atsakos no greizsirdības un salīdzināšanās gara! Slavēju Tevi, Kungs, par dāvanām un talantiem, kuras esi devis šim cilvēkam!"

Dienas Evaņģēlijs. Kā gan jūs varat ticēt, ja pieņemat godu viens no otra? (Jņ 5:44). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis tēvs Sergejs Ivanovs.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 04/04/2019 10:00 AM
    Full Link
    Short Link (Twitter)