2.aprīlis. Gavēņa laika 24.diena

Pārdomām. Būt laipnam nav izturēšanās veids, ko kristietis varētu izvēlēties vai noraidīt, - tā ir neatņemama mīlestības prasība, un tāpēc “katram cilvēkam ir jābūt laipnam pret apkārtējiem”. Katru dienu “ienākšana cilvēka dzīvē, pat ja tas jau ir mūsu dzīves sastāvdaļa, prasa smalkjūtīgu un neuzbrūkošu attieksmi, kas var atjaunot uzticību un cieņu. Jo mīlestība ir tuvāka un dziļāka, jo vairāk tā prasa ievērot otra cilvēka brīvību un spēt gaidīt, kamēr viņš mums atvērs savu sirdi”.
(Amoris Laetitia, 76–77)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai spēju glabāt sev uzticētos otra cilvēka sirds un dzīves noslēpumus? Vai esmu labs un uzticams draugs, vīrs, sieva, kolēģis? Vai spēju būt laipns un neievainot otru arī tad, ja pašam sāp?

Pamudinājums labākai ikdienai. Padomāšu, vai ir attiecības, kurās esmu atsvešinājies vai kuras ir pārtrūkušas, un kuras vēlētos atjaunot, nemeklējot vainīgo un aizbildinājumus.

Dienas Evaņģēlijs. Negrēko vairs, lai kas ļaunāks tev nenotiek (Jņ 5:14). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Māris Ozoliņš.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 04/02/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)