30.marts. Gavēņa laika 22.diena

Pārdomām. Ļoti bieži mēs esam konfliktu vai vismaz pārpratumu cēlonis. Piemēram, kad es dzirdu kaut ko no kāda un dodos pie cita, lai par to pastāstītu viņam, nereti esošo versiju nedaudz uzlabojot, tādējādi to izplatu. Un, ja tas vairāk kaitē, man šķiet, ka tas dod man lielāku gandarījumu. Baumu pasaule, ko rada cilvēki, kas kritizē un iznīcina, neveicina mieru. Šie cilvēki drīzāk ir miera ienaidnieki un nekādā veidā nav svētīgi. Cilvēki, kas ievieš mieru, ir miera avots, viņi veido mieru un sociālo draudzību. Tiem, kas visur ievieš mieru, Jēzus dod skaistu solījumu: "Viņi tiks saukti par Dieva dēliem" (Mt 5, 9). Ieejot kādā mājā, Jēzus lūdza mācekļiem teikt: "Miers šim namam!" (Lk 10: 5). Dieva vārds mudina visus ticīgos censties panākt mieru kopā ar citiem (sal. 2. Tim 2:22). Un, ja kādā no mūsu kopienām mums ir šaubas par to, kā rīkoties, "centīsimies pēc tā, kas veicina mieru" (sal. Rom 14:19), jo vienotība ir svarīgāka par konfliktu.
(Gaudete et exultate, 87, 88)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Savā ikdienas vidē esmu miera nesējs vai konfliktu, aizdomu un neapmierinātības cēlājs? No kā es patiesībā baidos? Kas ir mana iekšējā nemiera cēlonis?

Pamudinājums labākai ikdienai. Šodien lūgšos Rožukroni nodomā par mieru manā sirdī, ģimenēs, kopienās un visā pasaulē - īpaši tur, kur notiek karadarbība.

Dienas Evaņģēlijs. Dievs, esi žēlīgs man grēciniekam (Lk 18:13). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ronalds Melkers.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 03/30/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)