10.marts. Gavēņa laika I svētdiena

Pārdomām. Korumpēti cilvēki veido savu pašcieņu, pamatojoties uz šāda veida melīgu attieksmi (“tikai muļķi nezog”), un iet caur dzīvi, izmantojot sava izdevīguma īsākos ceļus, maksājot par to ar savu un citu cilvēku patieso cieņu.
(Pazemības ceļš, 23)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai spēju būt godīgs pret sevi un atzīt sfēras, kurās attaisnoju savu slikto, negodīgo, netaisnīgo uzvedību, aizbildinoties ar apstākļiem, citu cilvēku uzvedību? Kurās dzīves sfērās tieku visvairāk kārdināts?

Pamudinājums labākai ikdienai. Ja nespēju pretoties kādam spēcīgam kārdinājumam, pastāstīšu par to kādam (cilvēkam, kuram uzticos, biktstēvam, garīgajam tēvam) un lūgšu padomu vai palīdzību.

Dienas Evaņģēlijs. Jēzus tuksnesī bija Svētā Gara pilns un tika velna kārdināts (Lk 4:1) Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Krišjānis Dambergs.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 03/10/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)