Gavēņa 29. diena
Bet Jēzus aizgāja uz Eļļas kalnu. Agri no rīta Viņš atkal gāja Templī, un visa tauta nāca pie Viņa, un Viņš apsēdās un mācīja viņus. Bet rakstu mācītāji un farizeji atveda sievu, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā; un, to vidū nostatījuši, tie sacīja Viņam: "Mācītāj, šī sieva pienākta laulības pārkāpšanā. Un Mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko Tu saki?" Bet Jēzus, pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs. Kad nu tie uzstāja Viņam ar savu jautāšanu, Viņš pacēla galvu un sacīja: "Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!" Un, atkal noliecies, Viņš rakstīja smiltīs. Bet tie, to dzirdējuši, aizgāja cits pēc cita, sākot ar vecajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja. Un Jēzus, atkal galvu pacēlis, sacīja viņai: "Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?" Viņa atbildēja: "Neviens, Kungs!" Tad Jēzus sacīja: "Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!"
/Jņ 8:1-11/

Svētais Jāzeps bija galdnieks, kurš godīgi strādāja, lai apgādātu savu ģimeni. No viņa Jēzus iemācījās vērtību, cieņu un prieku par to, ko nozīmē ēst maizi, kas ir viņa paša darba auglis.

Šīs dienas vārda liturģijā abos lasījumos sastopam divas sievietes. Pirmajā lasījumā sastopam netaisnīgi apsudzēto Zuzannu. Evaņģēlija fragments atklāj, ka Kristus mūs neatstāj vienus arī tad, ja esam grēkojuši. Bībelē laulības pārkāpšana ir simbols grēkam, novēršanos no Dieva, elku pielūgšanu. Neuzticoties Kungam, mēs pievēršamies citiem "dieviem", kas dod zināmu drošību. Šie elki var būt darbs, ķemenis, attiecības utt. Līdz ar to mēs varam apzināties, ka katram ir ko nožēlot. Ko dara Jēzus? Jēzus parāda, ka zin visu cilvēku grēkus un aicina netiesāt citus, jo paši esam grēcinieki. Ja esam sagrēkojuši, atcerēsimies, ka mums ir Aizstāvis. Jēzus mūs netiesā. Viņš vēlas mūs glābt. Tāpēc nožēlosim savus grēkus un piedzīvosim Jēzus piedošanu!

Jautājumi pārdomām:

 • Kas ir mani elki, ar ko aizstāju Dievu? Cik bieži izmantoju iespēju izlīgt ar Jēzu un piedzīvot Viņa piedošanu?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Mihals Orlickis (Mihał Orlicki).

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/22/2021 5:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing