Gavēņa 22. diena
Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību: "Divi cilvēki aizgāja uz Templi Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs - muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki - laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs! Es jums saku: viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet, kas pats pazemojas, taps paaugstināts."
/Lk 18:9-14/

Jāzeps ir cilvēks, caur kuru Dievs rūpējas par pestīšanas vēstures sākumu. Viņš ir patiess “brīnums”, pateicoties kuram Dievs izglābj Bērnu un Viņa Māti.

Katrs no mums ir rakstījis CV ar motivācijas vēstuli, lai pārliecinātu kādu darba devēju, ka esam labākie kandidāti, kam piešķirt darba vietu. Arī mēs kristieši rakstam Dievam savu CV. Diemžēl tur atrodam arī savas nepilnības. Tur ir atrodami mūsu grēki. Dievs kā atbildi mums sniedz savu CV - Jēzu Kristu, kur viss ir perfeks un pilnīgs. Laika gaitā, būdami kristieši, mēs savu CV papildinam ar labām lietām - dievkalpojumiem, lūgšanām, kalpošanām. Šīs dienas evaņģēlijā redzam divus cilvēkus, kuri apskata savus CV Dieva priekšā. Mums jāmācās nākt pie Kristus gan ar labajām, gan sliktajām lietām. Mums jāiemaina savu CV pret Jēzus CV. Mēs varam paļauties tikai uz Jēzus upuri, nevis uz saviem darbiem.

Jautājumi pārdomām:

 • Kāds ir mans CV Dieva priekšā? Uz ko es paļaujos vairāk: saviem spēkiem, vai uz Jēzu?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis Māc. Kārlis Kārkliņš.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/13/2021 5:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing