Gavēņa 20. diena
Pēc tam Viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt, un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja: "Viņš izdzen ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku." Bet citi, Viņu kārdinādami, prasīja no Viņa zīmi no debesīm. Bet Viņš, nopratis viņu domas, sacīja: "Ikviena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka Es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet, ja Es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet, ja Es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā, bet, kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani; un, kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa.
/Lk 11:14-23/

Grūtību priekšā var apstāties un atstāt kaujas lauku vai arī kaut ko izdomāt. Dažreiz tieši grūtības, katram no mums paver iespējas, par kurām mums nebija ne mazākās nojausmas.

Tā vietā, lai priecātos par Dieva klātbūtni, kas izpaužās caur Jēzus brīnumiem, reliģiskie līderi meklē iespēju Jēzu nomelnot. Cilvēks savā aklumā nespēj atšķirt Dieva darbu no ļaunuma. Pieprasījums pēc zīmēm, ir daļa no apsudzības. "Ja Tu patiesi dari Dieva darbus". Jēzus atbild ar trim argumentiem. 1. apsūdzība nav loģiska: kāpēc gan Sātanam vērsties pašam pret sevi un šķelt savu valsti? 2. Apsudzība ir vērsta pret pašiem: kā spēkā tad paši jūdi izdzen ļaunos garus? 3. Apsūdzība ir paša Jēzus spēka atzīšana, jo Viņš nevar uzvarēt Sātanu, ja nav par to spēcīgāks. Mēs nevaram palikt neitrāli šajā cīņā. Mēs esam vai nu Jēzus pusē vai pret Viņu. Mums katram ir jāpieņem lēmums. Nepieņemt lēmumu nozīmē nebūt Kristus pusē.

Jautājumi pārdomām:

 • Kurā pusē es gribu būt? Kā es izvēlos būt Kristus pusē?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis Māc. Egils Ķeiris.

  Radioshow
  • Release Date: 03/11/2021 05:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing