Gavēņa 8. diena
Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz? Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši.
/Mt 7:7-12/

Patiesība, kas nāk no Dieva, mūs nenosoda, bet pieņem, apskauj, atbalsta, piedod.

Ubagam, kas mums lūdz palīdzību, mēdzam dot nedaudz, kurpretī ar pazīstamiem draugiem apmainamies ar vērtīgām dāvanām. Tā ir zīme, ka identificējamies ar tiem, kuriem dāvinam. Dievā mēs redzam, ka Dievs Tēvs visu do Dēlam un Dēls visu saņem no Viņa. Lūgšanā mēs varam kļūt apr šo dievišķo labumu apmaiņas dalībniekiem. Mums jāmācās lūgt to, ko Dievs mums vēlas dot. Vispirms meklējiet Debesu Valstību, pārējais tiks dots klāt. Savulaik cilvēki uzskatīja, ka Dievus neinteresē niecīgās cilvēku problēmas. savukārt vēlāk cilvēce ir secinājusi, ka labums nevar ieslēgties sevī, bet tas ir kā saule, kas spīd uz visām pusēm. Dievs, kas ir bezgalīgs labums, vienmēr ir gatavs dāvāt. Mēs varam saņemt no šīs bezgalības tik, cik atvēlam vietu savā sirdī.

Jautājumi pārdomām:

 • Ko es lūdzu no Dieva? Ko Dievs vēlas man dot?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis Pr. Vitālijs Filipenoks.

  Radioshow
  • Release Date: 02/25/2021 05:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing