Gavēņa 6. diena
Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu Debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arīdzan nepiedos.
/Mt 6:7-15/

Maigums ir labākais veids, kā pieskarties tam, kas mūsos ir trausls. Rādīšana ar pirkstu un notiesāšana, kurus izmantojam attiecībā pret citiem, ļoti bieži liecina par nespēju pieņemt savu vājumu, trauslumu.

Reizēm mēs tik daudz vēlamies pateikt Dievam un nereti mēs domājam, ka Dievs mums neatbild. Kā tas var būt, ka Dievu var neapmierināt mūsu lūgšana? Varbūt tā, ka mēs savā lūgšanā runāja vieni paši, bet neieklausamies, kas Dievam sakāms mums. Labākais lūgšanas paraugs ir Tēvreize. Tā ir īsa, sena lūgšana, bet tā izsaka visu, kas nepieciešams. Ir vērts lēnām šo lūgšanu skaitot, pārdomāt katru lūgumu un paraudzīties kā tas atspoguļojas mūsu dzīvē. Vēl viens efektīvas lūgšanas kritērijs ir piedošana. Lūdz Dievam žēlastību lūgties, nevis pļāpāt.

Jautājumi pārdomām:

 • Kā es lūdzos Tēvreizi? Vai esmu kādreiz mēģinājis pārdomāt šīs lūgšanas vārdus? Kuriem cilvēkiem man ir grūti piedot?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis Māc. Edgars Mažis .

  Radioshow
  • Release Date: 02/23/2021 06:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing