djnight161

djnight161@gmail.com

DJNIGHT/PRODUCENT
Wielka miłość do muzyki sprawiła że zetknięcie z wielkim światem dźwięków i brzmień nastąpiło już od najmłodszych lat. Bardzo szybko , bo wieku 15 lat młody jeszcze artysta prowadzi pierwsze oficjalne dyskoteki w Poznańskim klubie Hades. Natomiast już dwa lata później zostaje rezydentem klubu Fort 8 .I tak w kolejnych latach na terenie Wielkopolski, namiętnie odwiedza kluby i dyskoteki. W 2003 roku obejmuje również rezydenturę w nadmorskich kurortach i letnich klubach, zaczynając od swojego ulubionego miejsca Ustronia Morskiego. Zawsze gorące przyjęcie klubowiczów w miejscach w których się pojawia,oraz niesamowity klimat , który tworzy podczas swoich występów ,dały mu kolejną niesamowitą inspirację do dalszego rozwoju i pracy nad sobą. Grając swoją magiczną muzykę ,tworząc niepowtarzalną atmosferę w swoich setach , zyskuje kolejnych swoich fanów i sympatyków. Grając już w różnych klubach na terenie całego kraju i dalej szkoląc swoją technikę i umiejętności grania w 2008 r. trafia do agencji eventowej MSM EVENTS. Tutaj ma możliwość zagrać na takich prestiżowych imprezach jak ,SENSATION , TRANCE EXPLOSION, DANCETINATION, ARMIN ONLY,I LOVE NEW YEAR . Tam tez poznaje struktury i tajniki organizacyjne, marketingowe,promocyjne,oraz wiele gwiazd i sław dj-skich,które jeszcze bardziej wpływają na jego muzyczne życie i kierunek jaki chciałby obrać, czy inaczej poszerzyć swoje horyzonty. Często w swoich wywiadach wspomina najmilej przygodę z Armin Van Buuren, którego miał okazję poznać i wspólnie z nim zagrać na wielkim promocyjnym before party ,jego płyty Armin Only. Jest to jego niewątpliwie wielki idol.Ale miał też okazję poznać i grać z innymi wielkimi zagranicznymi dj ,czy tez praktycznie z całą ekipą z Polski. Zawsze skromny ,sympatyczny i wiecznie uśmiechnięty,, lecz na konsoli pełen pozytywnej energii ,cały czas przekazując swoją muzyczną interpretację muzyki klubowej,balansująć w swoich setach w różnych gatunkach. Prawie 8 lat pełnił rolę rezydenta klubu Luna w Holandii.Obecnie już jako menager i dj w nowym bardzo fajnym Polskim miejscu w Holandii ,,De Hoeve,,Tutaj właśnie po dzień dzisiejszy znacznie wpływa na muzyczny rozwój i edukację polskich klubowiczów , bazując na swoim doświadczeniu i całej gamie muzycznych trendów na Świecie .

DJNIGHT/PRODUCER
His great love for music brought him into contact with the great world of sounds from an early age. Very soon, at the age of 15, the young artist runs his first official discotheques in the Poznań club Hades. Two years later he became a resident of Fort 8 club. And so in subsequent years in the Wielkopolska region, he passionately visits clubs and discos. In 2003 he also takes up residency at seaside resorts and summer clubs, starting with his favourite place Ustron Morski. Always a warm welcome of clubbers in places where he appears, and the amazing atmosphere that he creates during his performances, gave him another incredible inspiration for further development and work on themselves. Playing his magic music, creating a unique atmosphere in his sets, he gains more and more fans and supporters.
Having already played in various clubs throughout the country and further training his technique and playing skills, in 2008 he found himself in MSM EVENTS event agency. Here he has the opportunity to play on such prestigious events as SENSATION, TRANCE EXPLOSION, DANCETINATION, ARMIN ONLY, I LOVE NEW YEAR.
There he gets to know the organizational, marketing and promotional structures and secrets, as well as many celebrities and DJs who influence his musical life even more and the direction he would like to take, or otherwise broaden his horizons. Often in his interviews he recalls the most pleasant adventure with Armin Van Buuren, whom he had the opportunity to meet and play together with him at the great promotional before party of his album Armin Only. He is undoubtedly a great idol. But he also had the opportunity to meet and play with other great foreign djs, or practically with the whole Polish team. Always modest, friendly and always smiling, but at the console full of positive energy, all the time transmitting his musical interpretation of club music, balancing in his sets in different genres. For almost 8 years he was a resident of Luna club in Holland. Currently he is a manager and a DJ in a new, very cool Polish place in the Netherlands, "De Hoeve",Here, to this day, significantly influences the musical development and education of Polish clubbers, based on his experience and the whole range of musical trends in the world.

read more

DJNIGHT/PRODUCENT
Wielka miłość do muzyki sprawiła że zetknięcie z wielkim światem dźwięków i brzmień nastąpiło już od najmłodszych lat. Bardzo szybko , bo wieku 15 lat młody jeszcze artysta prowadzi pierwsze oficjalne dyskoteki w Poznańskim klubie Hades. Natomiast już dwa lata później zostaje rezydentem klubu Fort 8 .I tak w kolejnych latach na terenie Wielkopolski, namiętnie odwiedza kluby i dyskoteki. W 2003 roku obejmuje również rezydenturę w nadmorskich kurortach i letnich klubach, zaczynając od swojego ulubionego miejsca Ustronia Morskiego. Zawsze gorące przyjęcie klubowiczów w miejscach w których się pojawia,oraz niesamowity klimat , który tworzy podczas swoich występów ,dały mu kolejną niesamowitą inspirację do dalszego rozwoju i pracy nad sobą. Grając swoją magiczną muzykę ,tworząc niepowtarzalną atmosferę w swoich setach , zyskuje kolejnych swoich fanów i sympatyków. Grając już w różnych klubach na terenie całego kraju i dalej szkoląc swoją technikę i umiejętności grania w 2008 r. trafia do agencji eventowej MSM EVENTS. Tutaj ma możliwość zagrać na takich prestiżowych imprezach jak ,SENSATION , TRANCE EXPLOSION, DANCETINATION, ARMIN ONLY,I LOVE NEW YEAR . Tam tez poznaje struktury i tajniki organizacyjne, marketingowe,promocyjne,oraz wiele gwiazd i sław dj-skich,które jeszcze bardziej wpływają na jego muzyczne życie i kierunek jaki chciałby obrać, czy inaczej poszerzyć swoje horyzonty. Często w swoich wywiadach wspomina najmilej przygodę z Armin Van Buuren, którego miał okazję poznać i wspólnie z nim zagrać na wielkim promocyjnym before party ,jego płyty Armin Only. Jest to jego niewątpliwie wielki idol.Ale miał też okazję poznać i grać z innymi wielkimi zagranicznymi dj ,czy tez praktycznie z całą ekipą z Polski. Zawsze skromny ,sympatyczny i wiecznie uśmiechnięty,, lecz na konsoli pełen pozytywnej energii ,cały czas przekazując swoją muzyczną interpretację muzyki klubowej,balansująć w swoich setach w różnych gatunkach. Prawie 8 lat pełnił rolę rezydenta klubu Luna w Holandii.Obecnie już jako menager i dj w nowym bardzo fajnym Polskim miejscu w Holandii ,,De Hoeve,,Tutaj właśnie po dzień dzisiejszy znacznie wpływa na muzyczny rozwój i edukację polskich klubowiczów , bazując na swoim doświadczeniu i całej gamie muzycznych trendów na Świecie .

DJNIGHT/PRODUCER
His great love for music brought him into contact with the great world of sounds from an early age. Very soon, at the age of 15, the young artist runs his first official discotheques in the Poznań club Hades. Two years later he became a resident of Fort 8 club. And so in subsequent years in the Wielkopolska region, he passionately visits clubs and discos. In 2003 he also takes up residency at seaside resorts and summer clubs, starting with his favourite place Ustron Morski. Always a warm welcome of clubbers in places where he appears, and the amazing atmosphere that he creates during his performances, gave him another incredible inspiration for further development and work on themselves. Playing his magic music, creating a unique atmosphere in his sets, he gains more and more fans and supporters.
Having already played in various clubs throughout the country and further training his technique and playing skills, in 2008 he found himself in MSM EVENTS event agency. Here he has the opportunity to play on such prestigious events as SENSATION, TRANCE EXPLOSION, DANCETINATION, ARMIN ONLY, I LOVE NEW YEAR.
There he gets to know the organizational, marketing and promotional structures and secrets, as well as many celebrities and DJs who influence his musical life even more and the direction he would like to take, or otherwise broaden his horizons. Often in his interviews he recalls the most pleasant adventure with Armin Van Buuren, whom he had the opportunity to meet and play together with him at the great promotional before party of his album Armin Only. He is undoubtedly a great idol. But he also had the opportunity to meet and play with other great foreign djs, or practically with the whole Polish team. Always modest, friendly and always smiling, but at the console full of positive energy, all the time transmitting his musical interpretation of club music, balancing in his sets in different genres. For almost 8 years he was a resident of Luna club in Holland. Currently he is a manager and a DJ in a new, very cool Polish place in the Netherlands, "De Hoeve",Here, to this day, significantly influences the musical development and education of Polish clubbers, based on his experience and the whole range of musical trends in the world.

Translate this for me
Member since: 7 years

Facebook

      64 Followers

        Following 15