Thiết Bị Nén Khí

567/169 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam