The Classia

Đường Võ Chí Công, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam