takecha

Rittō-shi, Japan

takecha runs groove with machine since 1995.

gwm.com