Informácie a skúsenosti našich Predkov sú pre nás – žijúcich, omnoho dôležitejšie, než si v súčasnom zriadení spoločnosti uvedomujeme. Je na každom z nás a každý z nás je zodpovedný sám za vývoj svojho vlastného Života. Naši Predkovia dávnej doby nám zanechali nápovedy, akým spôsobom žiť, aby sme žili: 
POKOJNE, V MIERI, V LÁSKE A V SÚLADE s Večnými Kónmi – to je naša Cesta Svetlom – Cesta povýšenia ľudstva na vyššiu duchovnú úroveň.

Istina a múdrosti našich Predkov. Základné vedomosti o fungovaní sveta a vesmírnych KONOCH. K porozumeniu Čelovekom.
Počúvať nás môžete aj na Spotify, Apple Podcast,
web stránke slovanskenoviny.sk a somslovan.sk
mail: redakcia@slovanskenoviny.sk

Translate this for me

    Podcast
    Full Link
    Short Link (Twitter)
    Download Video Preview for sharing