Názov relácie: Vzdelávanie pre dospelých
Téma cyklu relácií: Národná identita
Podtitul relácie: Znovu autonómia ?
Hostia relácie: Margaréta Vyšná, Štefan Paulov a Rafael Rafaj

Translate this for me

  Radioshow
  • 84 bpm
  • Key: Abm
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing