Význam zelených lesov pre spoločnosť a Ochrana lesa ako nevyhnutná súčasť ochrany prírody…
Diskutujúci:
Ing. Ján Slivinský – odborný lesný hospodár a člen predstavenstva Lesníckej komory
Ing. Ján Krušpán – odborný lesný hospodár na severnej Orave
Bc. Dávid Hančinský, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Translate this for me please

    Radioshow
    Full Link
    Short Link (Twitter)
    Video Preview in progress...