téma: O rodine, manželstve, vzťahoch a vývoji - /Z dejín vzťahov, o rodine v praveku,neolitickom matriarcháte, v slovanskej občine, kresťanskom feudalizme a v moderných dobách. Čo je manželstvo?/. moderujú: ŽIarislav a Boris

Translate this for me

    Radioshow
    Full Link
    Short Link (X/Twitter)
    Download Video Preview for sharing