Čo je na tom zlé ? 7 – jednostranne prozápadná geopolitika…
hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek…
moderuje : Boris Koroni

Rôzni predstavitelia politických mimovládnych organizácií hovoria o tom, že „silnejšie transatlantické partnerstvo v rámci NATO by malo byť absolútnou prioritou a jedinou alternatívou“. Niektorí dokonca priamo hovoria, že Rusko je hrozba. Odmietajú ideu Slovenska ako mosta medzi Východom a Západom, označujú ju ako nezodpovednú, či priamo nebezpečnú.
V tejto relácii budeme konfrontovať toto čiernobiele videnie zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Konkrétne:
• sa budeme pýtať, či je väčšou hrozbou USA alebo Rusko, pričom sa pozrieme na rôzne faktory (zbrojenie, vojny, vojenské základne, zásahy do volieb, šírenie dezinformácií, kultúrna hrozba, ohrozenie demokracie),
• si ukážeme, že jednostranne prozápadná zahraničná politika je dlhodobo v rozpore s prianiami väčšiny obyvateľov Slovenska,
• sa zamyslíme nad tým, či je jednostranná a vyhraňujúca sa politika voči Rusku v záujme Slovenska,
• sa pozrieme na to, či sú bezpečnostné garancie NATO naozaj spoľahlivé,
• si ukážeme, že aj ako člen NATO môžeme rozvíjať priateľské vzťahy rôznymi smermi.

Translate this for me

  Radioshow
  • 149 bpm
  • Key: Bbm
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing