Komentáre a analýzy ku kritickým okamihom spoločenského a politického vývoja.
Politické križovatky 2 : Ruská propaganda na Slovensku vo svetle faktov…
V hlavnoprúdových médiách často čítame bombastické vyhlásenia o vplyve ruskej propagandy: ruská propaganda „valcuje Slovensko“, sme pod „paľbou ruskej propagandy“ a pod.
Cieľom tejto relácie je oddeliť politizujúce vyhlásenia a konkrétne dôkazy. Budeme detailne analyzovať argumenty, ktoré svedčia o pôsobení ruskej propagandy na Slovensku. Tieto následne porovnáme s konkrétnymi faktami o vplyve iných zahraničných aktérov, hlavne USA.
Na záver sa budeme pýtať, či je mediálna prezentácia adekvátna zisteným faktom a či existujú prepojenia medzi tými, ktorí najviac hovoria o ruskej propagande a vládou USA, resp. americkými oligarchami.
hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek

Translate this for me please

  Radioshow
  • 90.5 bpm
  • Key: Am
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing