Názov cyklu relácií: Slovenské korene
Téma relácie: Zmeny po 30-tich rokoch
Podtitul relácie: Ako ďalej Slováci?
Hostia relácie: V. Hornáček, L. Garčalová, Ľ. Huďo a R. Michelko

Translate this for me

  Radioshow
  • 109 bpm
  • Key: Bbm
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing