Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom

    Radioshow
    Full Link
    Short Link (Twitter)