Aquapónia ako príspevok k potravinovej sebestačnosti ?
Hosť : Ing.arch.Juraj Michálek…reláciou sprevádza Peter Bulla

Translate this for me

    Radioshow
    • 86 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)
    Download Video Preview for sharing