SanV. Music&Sounds

Rijeka, Chorvatsko

I was born in the Czech Republic, in 1985. Now, however, I live abroad, where I attend private business, my family, art and music. Until 2015, I focused on music only passively, from 2016, I also started active making music... sanv.16mb.com

Narodila jsem se v České republice, roku 1985. Nyní však žiji v zahraničí, kde se věnuji soukromému podnikání, mé rodině, umělecké a hudební tvorbě. Až do roku 2015 jsem se věnovala hudbě pouze pasivně, teprve roku 2016 jsem začala i s aktivní tvorbou hudby... sanv.16mb.com

read more

I was born in the Czech Republic, in 1985. Now, however, I live abroad, where I attend private business, my family, art and music. Until 2015, I focused on music only passively, from 2016, I also started active making music... sanv.16mb.com

Narodila jsem se v České republice, roku 1985. Nyní však žiji v zahraničí, kde se věnuji soukromému podnikání, mé rodině, umělecké a hudební tvorbě. Až do roku 2015 jsem se věnovala hudbě pouze pasivně, teprve roku 2016 jsem začala i s aktivní tvorbou hudby... sanv.16mb.com

Facebook Twitter inflymute.weebly.com soundcloud...sanv-music indiesound...sanreanart indiesound...=inflymute

    12 Followers

      Following 18

        Tagged in