Saimoyolo

Nairobi, Kenya

๐‘ฎ๐‘ถ๐‘ซ ๐‘จ๐’ƒ๐’๐’—๐’† ๐‘ฌ๐’—๐’†๐’“๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐Ÿ™๐Ÿ™
๐‘ฏ๐’–๐’Ž๐’ƒ๐’๐’† ๐‘จ๐’‡๐’“๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐Ÿ’ฏ
โœณ๏ธ ๐‘บ๐‘ผ๐‘ท๐‘ฌ๐‘น ๐‘ซ๐‘ฑ
โœณ๏ธ ๐‘บ๐‘ผ๐‘ท๐‘ฌ๐‘น ๐‘ด๐‘ช ๐‘ฏ๐’€๐‘ท๐‘ฌ ๐‘ด๐‘จ๐‘ต
โœณ๏ธ ๐‘บ๐‘ผ๐‘ท๐‘ฌ๐‘น ๐‘ฌ๐‘ต๐‘ป๐‘ฌ๐‘น๐‘ป๐‘จ๐‘ฐ๐‘ต๐‘ฌ๐‘น

read more

๐‘ฎ๐‘ถ๐‘ซ ๐‘จ๐’ƒ๐’๐’—๐’† ๐‘ฌ๐’—๐’†๐’“๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐Ÿ™๐Ÿ™
๐‘ฏ๐’–๐’Ž๐’ƒ๐’๐’† ๐‘จ๐’‡๐’“๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐Ÿ’ฏ
โœณ๏ธ ๐‘บ๐‘ผ๐‘ท๐‘ฌ๐‘น ๐‘ซ๐‘ฑ
โœณ๏ธ ๐‘บ๐‘ผ๐‘ท๐‘ฌ๐‘น ๐‘ด๐‘ช ๐‘ฏ๐’€๐‘ท๐‘ฌ ๐‘ด๐‘จ๐‘ต
โœณ๏ธ ๐‘บ๐‘ผ๐‘ท๐‘ฌ๐‘น ๐‘ฌ๐‘ต๐‘ป๐‘ฌ๐‘น๐‘ป๐‘จ๐‘ฐ๐‘ต๐‘ฌ๐‘น

Translate this for me
Member since: 5 years

Comment

    39 Followers

      Following 18