Misiju mēnesis 2019

by Radio Marija Latvija

Kopš 1926. gada priekšpēdējā oktobra svētdiena ir īpašā veidā veltīta Baznīcas misionārajam darbam. Pāvesti katru gadu raksta vēstījumu šai dienai, kuras mērķis ir atgādināt mums, ka Baznīca pastāv, lai sludinātu (Pāvils VI, Evangelii Nuntiandi, 8).

Šogad pāvests Francisks šim jautājumam aicina veltīt visu oktobra mēnesi. Izdzirdot vārdus misija vai misionārs mums nāk prātā cilvēks, kurš ir devies prom no mājām, lai tiktos ar cilvēkiem, kas Dieva Vārdu nekad nav dzirdējuši. Reizēm mēs to uztveram kā īpašu aicinājumu īpašiem cilvēkiem, kas neskar pārējos. Tomēr, kā jau pirms simts gadiem rakstīja pāvests Benedikts XV, "tas ir ļoti svarīgs uzdevums visai Baznīcai, nevis opcija". Tātad tas skar arī Tevi.

Kristības brīdī katrs no mums tiek uzņemts Baznīcā kā zars, kas tiek uzpotēts uz koka (sal. Rom 11, 18), mēs kļūstam par viena organisma locekļiem (sal. 1kor 12, 27), par daļu no celtnes (Ef 2, 21), līdz ar to mēs kļūstam par daļu no Baznīcas. Baznīcas misionārais aicinājums kļūst par manu misionāro aicinājumu. Katram no mums skan šie neatliekamie Jēzus vārdi: "Ejiet un pasludiniet Evaņģēiju visai radībai!" (Mk 16, 15) Katrs no mums ir aicināts kopā ar apustuli Pāvilu iesaukties: "Bēda man, ja es evaņģēliju nesludinātu!" (1kor 9, 16)

Misiju mēnesis ir brīnišķīgs laiks, kad pārdomāt to, kāda ir Baznīca, vai tā allaž ir gatava iet pie visām tautām, pie ikviena cilvēka, lai pasludinātu Labo vēsti. Kā Baznīca to dara? Kā tas būtu jādara? Domājot par Baznīcas misionāro aicinājumu, Tev ir lieliska iespēja pārdomāt arī to, kā šajā misijā iesaisties Tu. Vai Tev rūp dvēseļu pestīšana? Kā Dievs Tevi aicina Tavā vidē saskaņā ar Tavu aicinājumu būt par misionāru tiem, kuru vidū Dievs Tevi ir sūtījis?

Atbildi uz šiem jautājumiem Tu vari gūt personīgā sarunā ar Dievu un iepazīstot Baznīcas mācību. Pirmo Tu vari praktizēt lūgšanā, otro – lasot. Lasi katehismu, Baznīcas sociālās mācības kompendiju, Vatikāna II koncila dokumentus Lumen Gentium, Ad Gentes, Nostra Eatate, Gaudium et spes, Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Deus Caritas est, Evangelii Gaudium. Visus šos dokumentus Tu vari atrast latviešu valodā.

Pontifikālā jaunās evaņģelizācijas padome ir sarūpējusi meditācijas katrai dienai, kas var palīdzēt Tavā ikdienā pārdomāt misionāro aicinājumu. Kā katrs no mums var izpildīt savu aicinājumu būt par misionāru atbilstoši savam personīgajam aicinājumam un videi? Uz šo jaut​ājumu RML mēģinās gūt atbildi visa šī mēneša garumā.

Vairāk par misiju mēnesi vari uzzināt october2019.va, fides.org, ppoomm.va.

pr. Pēteris Skudra,
2019.gada oktobris - misiju mēnesis

read more

Kopš 1926. gada priekšpēdējā oktobra svētdiena ir īpašā veidā veltīta Baznīcas misionārajam darbam. Pāvesti katru gadu raksta vēstījumu šai dienai, kuras mērķis ir atgādināt mums, ka Baznīca pastāv, lai sludinātu (Pāvils VI, Evangelii Nuntiandi, 8).

Šogad pāvests Francisks šim jautājumam aicina veltīt visu oktobra mēnesi. Izdzirdot vārdus misija vai misionārs mums nāk prātā cilvēks, kurš ir devies prom no mājām, lai tiktos ar cilvēkiem, kas Dieva Vārdu nekad nav dzirdējuši. Reizēm mēs to uztveram kā īpašu aicinājumu īpašiem cilvēkiem, kas neskar pārējos. Tomēr, kā jau pirms simts gadiem rakstīja pāvests Benedikts XV, "tas ir ļoti svarīgs uzdevums visai Baznīcai, nevis opcija". Tātad tas skar arī Tevi.

Kristības brīdī katrs no mums tiek uzņemts Baznīcā kā zars, kas tiek uzpotēts uz koka (sal. Rom 11, 18), mēs kļūstam par viena organisma locekļiem (sal. 1kor 12, 27), par daļu no celtnes (Ef 2, 21), līdz ar to mēs kļūstam par daļu no Baznīcas. Baznīcas misionārais aicinājums kļūst par manu misionāro aicinājumu. Katram no mums skan šie neatliekamie Jēzus vārdi: "Ejiet un pasludiniet Evaņģēiju visai radībai!" (Mk 16, 15) Katrs no mums ir aicināts kopā ar apustuli Pāvilu iesaukties: "Bēda man, ja es evaņģēliju nesludinātu!" (1kor 9, 16)

Misiju mēnesis ir brīnišķīgs laiks, kad pārdomāt to, kāda ir Baznīca, vai tā allaž ir gatava iet pie visām tautām, pie ikviena cilvēka, lai pasludinātu Labo vēsti. Kā Baznīca to dara? Kā tas būtu jādara? Domājot par Baznīcas misionāro aicinājumu, Tev ir lieliska iespēja pārdomāt arī to, kā šajā misijā iesaisties Tu. Vai Tev rūp dvēseļu pestīšana? Kā Dievs Tevi aicina Tavā vidē saskaņā ar Tavu aicinājumu būt par misionāru tiem, kuru vidū Dievs Tevi ir sūtījis?

Atbildi uz šiem jautājumiem Tu vari gūt personīgā sarunā ar Dievu un iepazīstot Baznīcas mācību. Pirmo Tu vari praktizēt lūgšanā, otro – lasot. Lasi katehismu, Baznīcas sociālās mācības kompendiju, Vatikāna II koncila dokumentus Lumen Gentium, Ad Gentes, Nostra Eatate, Gaudium et spes, Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Deus Caritas est, Evangelii Gaudium. Visus šos dokumentus Tu vari atrast latviešu valodā.

Pontifikālā jaunās evaņģelizācijas padome ir sarūpējusi meditācijas katrai dienai, kas var palīdzēt Tavā ikdienā pārdomāt misionāro aicinājumu. Kā katrs no mums var izpildīt savu aicinājumu būt par misionāru atbilstoši savam personīgajam aicinājumam un videi? Uz šo jaut​ājumu RML mēģinās gūt atbildi visa šī mēneša garumā.

Vairāk par misiju mēnesi vari uzzināt october2019.va, fides.org, ppoomm.va.

pr. Pēteris Skudra,
2019.gada oktobris - misiju mēnesis