Tā saka Kungs: “Redzi, Es radu jaunas debesis un jaunu zemi, un agrākais vairs netiks pieminēts un neienāks vairs prātā. Bet viņi priecāsies un līksmosies uz mūžiem par to, ko Es veidoju, jo, lūk, Jeruzalemi Es pārveidoju par līksmību un viņas tautu – par prieku. Un Es līksmošu par Jeruzalemi un priecāšos par savu tautu, un tajā nebūs vairs dzirdama nedz asaru, nedz vaimanu balss. Nebūs tur vairs zīdaiņa, kas dzīvotu tikai dažas dienas, nedz sirmgalvja, kas nepiepildītu savu mūžu, jo visjaunākais būs tas, kas nomirs simts gadu vecumā, un tas, kas nebūs sasniedzis simts gadus, tiks uzskatīts par nolādētu. Un viņi uzbūvēs namus un dzīvos, un stādīs vīnadārzus, un baudīs to augļus.”
/Is 65, 17-21/

"Tā saka Kungs, redzi, es radu jaunas debesis un jaunu zemi". Mūsu ticības apliecībā sakām, ka ticam uz Dievu - Debesu un zemes radītāju. Dievs nav tāds radītājs, kas vienreiz radījis pasauli, atstāj to novārtā; Viņš to tuprina radīt savā Gara spēkā. Dievs ir vienmēr radošs. Kaut pasaule ir kritusi grēkā, Dievs iziet pretī savai tautai sūtot savu Dēlu, lai atjaunotu savu radību caur krustu un augšāmcelšanos. Grēkā kritusī cilvēce lūdz kopā ar psalmistu: "atjauno manī stipru garu, radi manī šķīstu sirdi". Tas ir grēku nožēlas psalms, kurā saucam pēc Gara, kas atjauno visu, ko skāris grēks. Filmā Kristus ciešanas ir epizode, kurā Jēzus sastop savu māti. Tur Viņš mātei saka: "lūk es visu radu jaunu". Tā mums atgādina, ka Kristus ciešanas un krusts veic cilvēces atjaunošanas darbu. Dievs ne vien atjauno Viņš rada jaunu. Tā ir augšāmcelšanās perspektīva. Tas, kurš tic uz Dievu Radītāju, tiks atjaunots, piedzīvos dzīvības pilnību. Šodien lūgsim: es salikšu Dieva Radītāja rokās visu pasauli, kura joprojām cieš no ļaunuma un grēka. Kristus brucēs paslēpšu ukraiņu brāļus un māsas, arī manas ciešanas un pārdzīvojumus. Es visu ļaušu pārveidot Dievam Radītājam.

Kā es piedzīvoju Dieva spēku savā dzīvē?
Kā izpaužas mana ticība Dievam Radītājam?

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/28/2022 6:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing