Lielā Ceturtdiena
Bet pirms Pashā svētkiem, zinādams, ka Viņa stunda bija nākusi un ka Viņam no šīs pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko Tas šinī pasaulē bija mīlējis, Savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskariotam, bija sirdī iedevis Viņu nodot, zinādams, ka Tēvs visu bija licis Viņa rokās un ka Viņš pie Dieva aiziet, kā Viņš no Dieva ir nācis, Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to; pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko Viņš bija apsējis. Kad Viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas Viņam saka: ""Kungs, vai Tu man mazgāsi kājas?"" Jēzus atbildēja viņam: ""Ko Es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi."" Pēteris Viņam saka: ""Nemūžam Tu man nemazgāsi kājas!"" Jēzus atbildēja viņam: ""Ja Es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie Manis."" Sīmanis Pēteris saka Viņam: ""Kungs, ne vien manas kājas, bet arī rokas un galvu!"" Jēzus saka viņam: ""Kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi."" Jo Viņš pazina Savu nodevēju, tāpēc Viņš sacīja: ""Ne visi jūs esat tīri."" Kad nu Viņš viņu kājas bija mazgājis, Viņš paņēma Savas drēbes un atkal apsēdās. Tad Viņš sacīja: ""Vai jūs zināt, ko Es jums esmu darījis? Jūs Mani saucat: Mācītājs un Kungs, un jūs pareizi darāt, jo Es tas esmu. Ja nu Es, jūsu Kungs un Mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Jo Es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā Es jums esmu darījis.
/Jņ 13:1-15/

Jāzepa laime slēpjas nevis pašuzupurēšanās loģikā, bet gan sevis dāvāšanā. Mēs nekad neredzam šajā vīrietī vilšanos, tikai uzticēšanos. Viņa uzstājīgajā klusumā netiek domāts par kurnēšanu, bet vienmēr par konkrētiem uzticēšanās žestiem.

Vai atceraties, kad pēdējo reizi ēdāt kopīgas vakariņas ar citiem? Ja būtu zinājuši, ka tās būs pēdējās pirms pandēmijas, ko jūs būtu darījuši citādi? Jēzus zināja, ka Viņš ietur pēdējo maltīti kopā ar saviem draugiem. Pēdējās vakariņās Kungs parāda savu mīlestību līdz galam. Viņš saviem apsutuļiem māca pazemības skolu. Kāju mazgāšana ir mīlestības pilnas kalpošanas apliecinājums. Šāda mīlestība nav viegla. Cik gan grūti reizēm veltīt savu laiku, uzsmaidīt, kur nu vēl noliekties otra priekšā, lai viņam kalpotu, lai mazgātu kājas.

Jautājumi pārdomām:

 • Kā es varu sekot Jēzum pazemības un mīlestības ceļā? Kā es varu kalpot citiem?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Einārs Alpe.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 04/01/2021 05:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing