Dievs, kas sēdi pār ķerubiem, rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti.
/Ps 80, 4.2. Adventa I nedēļas sestdienas introits/

Savos patiesības un laimes, jā, savos Dieva meklējumos cilvēks kādā brīdī atskārst, ka to nevar paveikt viens. Līdzās «es» un «tu» ir arī «mēs». Ceļabiedri. Līdzgaitnieki. Kopiena. Baznīca. Šī kopība uzņem tevi konkrētajā tavas dzīves posmā un var palīdzēt lasīt un interpretēt tavu personisko vēsturi.
Tomēr tās metode nav nekas cits kā ikdienā iemiesots Evaņģēlijs. Jo nevar nest pestīšanas vēsti citiem, ja neesi pieredzējis šo Vārdu atskanam tevī — personiski, bet arī institucionāli. Kristiešu kopiena atklājas kā vieta, kur Vārds atskan un iemiesojas, kļūstot par izšķiršanas kritēriju, un tādēļ arī vieta, kur cilvēciskās eksistences reālijas netiek noliegtas, bet iegūst nozīmi un virzību; vieta, kur varam saprast, ka otra citādībai ir nozīme; vieta, kur iesākas atgriešanās. Kristus Baznīca, kurā arī tev ir vieta un nozīme; kurā arī tev tiek dots viss, lai dzirdētu un saprastu Labo Vēsti un iemiesotu to savā dzīvē.
Evaņģēlijs kā katra kristieša un visas Baznīcas izšķiršanās kritērijs: visos laikos tas ir raisījis gan sacelšanos, gan atjaunotni. Arī šodiena nav izņēmums. Līdzīgi kā mēs katrs, arī institūcija var paraudzīties uz saviem pirmsākumiem, lai, gan pārbaudījumu vētrā, gan pilnīga bezvēja apstākļos no jauna atklātu, ka Kungs to nav atstājis, tomēr vēlas, lai tā atgriežas pie Evaņģēlija. «Rādi gaišu savu vaigu un mēs būsim glābti».
Varbūt šajos laikos tai ir «jākļūst mazai un jāiesāk gandrīz no sākuma. Tā vairs nebūs spējīga apdzīvot labklājības laikos celtās ēkas. Pasaule atklās mazo ticīgo ganāmpulku kā kaut ko pilnīgi jaunu… cerību sev» (J. Racingers).
«Nāc, Kungs Jēzu!» Viņš nāk, lai caur tevi ienāktu šajā pasaulē un šīs pasaules labā. Kopā ar Jēzu būt par cerību citiem.

Šodien tev ir iespēja apzināties sevi kā daļu no kāda lielāka «mēs».

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 12/09/2023 16:32
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing