Jēzus nes prieku
Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Caharijas namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa Svētā Gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: "Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies."
/Lk 1:39-45/

Ziemassvētku noskaņu, iespējams samazina sniega trūkums, tāpat arī ierobežojumi un maskas, kas neļauj viens otru lāgā ieraudzīt. Tomēr, neskatoties uz to visu, mēs varam gūt svētku prieku. Marija saņemot vēsti par Bērna dzimšana, apmeklē sv. Elizabeti. Abām sievietēm satiekoties Elizabete apzinās, ka Marijas bērniņš ir Dieva lielais apsolījums. Elizabeti piepilda Svētais Gars ar prieku. Nav vairs svarīgi, kādos apstākļos ir abas sievietes, svarīgi ir tas, ka Svētā Gara prieks pārsniedz apstākļus. Mēs nevaram sevi pielīdzināt Marijai, bet mūsos caur Svēto Garu mājo Kristus. Tā ir dāvana, kas iepriecina pašus un ar kuru varam iepriecināt citus. Līdzīgi kā Marijas klātbūtne iepriecināja Elizabeti, tāpat mēs ar Svētā Gara palīdzību varam būt par iepriecinājumu citiem arī šajos pandēmijas laikos. Kā lai es smaidu, ja man jāvelk maska? Prieks jau neizpaužas tikai smaidā. Prieku varam izrādīt ar labiem vārdiem, labiem komentāriem, labiem darbiem, tāpat arī varam dāvāt prieku ar savām acīm!

Jautājumi pārdomām:

 • Kā es varu satvert prieku šodien?
 • Kā es varu dāvāt prieku citiem?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Kaspars Šterns.

  Radioshow
  • Release Date: 12/21/2020 6:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing

  The COVID-19 virus has impacted the creative community around the world. Show support for your favorite artists.  report infringement