Jēzus radu raksti
Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts grāmata. Ābrahāms dzemdināja Īzāku, Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus. Un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferecu un Caru, Ferecs dzemdināja Hecronu, un Hecrons dzemdināja Arāmu, un Arāms dzemdināja Aminadabu, Aminadabs dzemdināja Nahšonu, un Nahšons dzemdināja Salmonu, Salmons dzemdināja no Rahabas Boāsu, Boāss dzemdināja no Rutes Obedu, un Obeds dzemdināja Isaju, Isajs dzemdināja ķēniņu Dāvidu, un ķēniņš Dāvids dzemdināja no Ūrijas sievas Salamanu, Salamans dzemdināja Rehabeāmu, Rehabeāms dzemdināja Abiju, un Abija dzemdināja Asu, Asa dzemdināja Jehošafatu (Jošafatu), Jehošafats (Jošafats) dzemdināja Jorāmu, un Jorāms dzemdināja Usiju, Usija dzemdināja Jotāmu, Jotāms dzemdināja Ahasu, Ahass dzemdināja Hiskiju, Hiskija dzemdināja Manasi, Manase dzemdināja Amonu, un Amons dzemdināja Josiju, Josija dzemdināja Jehonju un viņa brāļus, Bābeles trimdai sākoties. Pēc aizvešanas uz Bābeli Jehonja dzemdināja Šealtiēlu, Šealtiēls dzemdināja Zerubābelu, Zerubābels dzemdināja Abihudu, Abihuds dzemdināja Eljakimu, un Eljakims dzemdināja Azuru, Azurs dzemdināja Cadoku, Cadoks dzemdināja Jakīnu, un Jakīns dzemdināja Ēlihudu, Ēlihuds dzemdināja Ēleāzaru, Ēleāzars dzemdināja Matanu, un Matans dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus. Tātad no Ābrahāma līdz Dāvidam ir pavisam četrpadsmit augumu un no Dāvida līdz Bābeles trimdai četrpadsmit augumu, un no Bābeles trimdas līdz Kristum četrpadsmit augumu.
/Mt 1:1-17/

Jēzus ģeneoloģija var likties sausa un garlaicīga. Ir vērts pievērst uzmanību pašam uzskaitījumam. Ģeneoloģija tiek iedalīta trīs grupās un atdalīta ar svarīgiem jūdu tautas vēstures notikumiem. Pirmās divas ietver 14 paaudzes, bet pēdējā - 13 ar kulmināciju, kas ir Jēzus nākšana pasaulē. 13 paaudzes izjauc sākotnējo 14 paaudžu simetriju, kas, iespējams, nozīmē to, ka Jēzus ienākšana pasaulē izjauc sākotnējās shēmas un kārtību. Tāpat šo kārtības izjaukšanu norāda Jēzus uzskaitītie radi. Viņa dzimtas kokā ir visdažādākie cilvēki un ne visiem ir "tīra" pagātne. Jēzus radu rakstos ir daudz grēcinieku un noteikti ne priekšzīmīgākie cilvēki. Šadi varam iet cauri visiem radu rakstiem, kuros varam atrast daudz interesantu stāstu, tajā skaitā tādus, par kuriem ir kauns. Tomēr Jēzum tā nav problēma. Dievs ienāk jebkurā situācijā un vietā. Arī tur, kur ir grēks. Tas nozīmē, ka Jēzum grēks nav šķērslis, lai nāktu pie mums. Jēzus neatkāpjas un ir gatavs iejaukties!

Jautājumi pārdomām:

 • Ko Jēzus pastāsta tev ar saviem radu rakstiem?
 • Kādā pasaulē Jēzus nāk šodien?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis tēvs Jānis Meļņikovs.

  Radioshow
  • Release Date: 12/17/2020 6:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing