Jēzus piepilda pravietojumus
Un Jānis ataicināja divus no saviem mācekļiem un tos sūtīja pie Jēzus, lai tie Viņu jautātu: "Vai Tu esi Tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt?" Bet šie vīri, pie Viņa nogājuši, sacīja: "Jānis Kristītājs mūs sūtījis pie Tevis, lai mēs Tevi jautātu: vai Tu esi Tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt?" Bet tanī brīdī Viņš daudzus dziedināja no sērgām un sāpēm un ļauniem gariem, un daudziem akliem Viņš dāvināja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja: "Eita un atsakait Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši: aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina prieka vēsti; un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas."
/Lk 7:19-23/

Adventā izdzivojam gaidīšanas laiku. No vienas puses ilgojamies pēc Jēzus atnākšanas, no otras puses redzam Jēzus misijas augļus pasaulē un savā personiskajā dzīvē. Jānis Kristītājs un mācekļi piedzīvo līdzīgu situāciju. Viņi gaidīja mesiju, par kuru ir pravietots iepriekš, taču mesiju, kuru viņi gaidīja, viņi iedomājās citādāku. Tāpēc Jānis sūta mācekļus pie Jēzus, lai pārliecinātos, vai Jēzus ir tas, kuru viņi ir gaidījuši. Jēzus neatbild tiešā veidā, bet norāda uz saviem darbiem. Jēzus ir cerību piepildījums, Viņš piepilda Dieva apsolījumus, Tēva plānu. Ja reizēm mums rodas šaubas, tad savu cerību varam atjaunot Jēzū, atskatoties kā Viņš ir darbojies mūsu dzīvē. Dievs tevi mīl un ko ir apsolījis, to arī piepilda!

Jautājumi pārdomām:

 • Ko es savā dzīvē gaidu?
 • Uz ko es ceru?
 • Kā es varu sagatavot savu sirdi lai izpildītu Dieva plānu savā dzīvē?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis diakons Gatis Avotiņš.

Translate this for me please

  Radioshow
  • Release Date: 12/16/2020 6:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing

  The COVID-19 virus has impacted the creative community around the world. Show support for your favorite artists.  report infringement