Jēzum ir autoritāte
Un, kad Viņš ienāca Templī, tad, Viņam tur mācot, augstie priesteri un tautas vecaji piegāja pie Viņa un sacīja: "Kādā varā Tu to dari? Un kas Tev deva tādu varu?" Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem: "Es arī gribu jums jautāt vienu lietu; ja jūs Man to teiksit, tad Es arī jums sacīšu, kādā varā Es to daru: no kurienes bija Jāņa kristība? Vai no debesīm vai no cilvēkiem?" Bet tie apspriedās savā starpā un sacīja: "Ja mēs teiksim: no debesīm, - tad Viņš mums sacīs: kāpēc tad jūs viņam neticējāt? Bet, ja mēs sakām: no cilvēkiem, - tad mums jābīstas no ļaudīm; jo visi tur Jāni par pravieti." Un viņi atbildēja Jēzum un sacīja: "Mēs nezinām." Tad Viņš sacīja tiem: "Tad arī Es jums nesaku, kādā varā Es to daru.
/Mt 21:23-27/

Šodien lasām par Jēzus konfliktu ar autoritāti. Autoritāte ir vara, spēja pār kaut ko valdīt. Ir dažādas autoritātes. Katra no tām cenšās izveidot savu noteiktu kārtību. Piemēram, vecāki, kad esam mazi, mūs audzina un norāda uz to, kas ir labs, kas ne. Radīšanas stāstā lasām, ka autoritāti cilvēkam piešķir Dievs, kam ir visaugstākā autoritāte, jo Viņš ir visa autors. Ādams un Ieva uzdrošinājās apšaubīt šo autoritāti un mēģināja veidot pasauli pēc savas izpratnes. Arī šodien redzam, ka gribam veidot labāku pasauli, neņemam vērā autoritātes, bet nekas nav sanācis. Jēzus māca kā tāds, kam ir autoritāte. Viņš mācīja atbilstoši cilvēka iekšējām ilgām pēc mīlestības, Viņš aicināja pārstāt grēkot, mīlēt savu tuvāko un klausīt Dieva autoritātei.

Jautājumi pārdomām:

 • Kas ir manas autoritātes?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis diakons Dainis Stikuts.

Translate this for me please

  Radioshow
  • Release Date: 12/14/2020 06:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing