Jēzus Kristī ar Svēto Garu
Jēzus Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija sākums. Itin kā pravietis Jesaja ir rakstījis: raugi, Es sūtu Savu vēstnesi Tavā priekšā, kas sataisīs Tavu ceļu, saucēja balss tuksnesī: sataisait Tam Kungam ceļu, darait līdzenas Viņa tekas.- Jānis Kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Un pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un visi Jeruzālemes ļaudis; un tie tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Un Jānis bija ģērbies kamieļu spalvas drēbēs un ādas jostu ap gurniem un ēda siseņus un kameņu medu, un sludināja, sacīdams: "Kāds spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt Viņa kurpju siksnas. Es jūs esmu kristījis ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu."
/Mk 1:1-8/

Šodien Evaņģēlijs mūs iepazīstina ar Jāni Kristitaju - skarbu vīru, kurš aicina uz grēku nožēlu un atgriešanos. Jānis, kaut ir populārs savas vēsts dēļ, neizmanto to savā labā. Jānis norāda uz Kristu, kura priekšā Jānis jūtas kā viszemākais kalps. Jānis norāda uz Jēzu, kurš'kristī Svētajā Garā. Jēzus katram dos Svēto Garu, lai tos pārveidotu un dotu tiem spēku jaunai dzīvei. Jēzus uzņemas iniciatīvu katru no mums glābt un, kaut arī nav fiziski mūsu vidū, Viņš katru no mums iegremdē Svētajā Garā. Ar Svēto Garu varam kļūt par Kristus lieciniekiem.

Jautājumi pārdomām:

 • Cik bieži es lūdzu pēc Svētā Gara?
 • Kas izmainās, kad tieku iegremdēts Svētajā Garā?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Edgars Mažis.

  Radioshow
  • Release Date: 12/06/2020 6:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing