Jēzus pieprasa ticību
Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli sekoja Viņam, brēkdami un sacīdami: "Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums!" Un, Viņam namā ieejot, aklie Tam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka: "Vai jūs ticat, ka Es to spēju darīt?" Tie Viņam atbild: "Ticam, Kungs!" Tad Tas aizskāra viņu acis un sacīja: "Lai jums notiek pēc jūsu ticības." Un viņu acis atvērās, un Jēzus tiem piekodināja, sacīdams: "Pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt." Bet tie aizgāja un izdaudzināja Viņu pa visu to zemi.
/Mt 9:27-31/

Šodien lasām par Jēzus brīnumu, ar kuru Viņš dziedina aklus cilvēkus. Jēzus brīnumi atklāj to, ka Viņš ir Mesija. Izdziedinātie Jēzus priekšā apliecina savu ticību, tomēr tā vēl nav Lieldienu ticība. Ticība savu pilnību iegūst caur sastapšanos ar Augšāmcelto Jēzu. Pēc Lieldienām Jēzus mācekļi atklāj Viņa patieso būtību. Abi izdziedinātie, kaut Viņu ticība vēl nav pilnīga, nespēj par to klusēt. Arī tu esi aicināts dalīties ar savu ticību ar saviem brāļiem un māsām.

Jautājumi pārdomām:

 • Vai es klusēju par Dieva darbiem manā dzīvē?
 • Vai meklēju iespēju, lai dalītos ar savu ticības ieredzi ar citiem?
 • Vai cenšos dalīties ar to, kas man ir svarīgs?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis priesteris Ilmārs Tolstovs.

Translate this for me please

  Radioshow
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing