Jēzus jūt līdzi
Un Jēzus aizgāja no turienes; Viņš nāca pie Galilejas jūras, uzkāpa kalnā un tur apsēdās. Un daudz ļaužu atnāca pie Viņa un atveda sev līdzi tizlus, kroplus, aklus, mēmus un daudz citu un nolika tos pie Jēzus kājām, un Viņš dziedināja tos, tā ka ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tizlus staigājam un aklus redzam, un viņi slavēja Israēla Dievu. Un Jēzus, pieaicinājis Savus mācekļus, sacīja tiem: "Mana sirds iežēlojas par šiem ļaudīm; jo tie jau trīs dienas pie Manis palikuši, un tiem nav ko ēst. Es negribu tos neēdušus atlaist, ka tie ceļā nenonīkst." Un mācekļi Viņam sacīja: "Kur lai ņemam šeitan tuksnesī tik daudz maizes, lai paēdinātu tādu pulku ļaužu?" Un Jēzus tiem sacīja: "Cik jums ir maizes?" Tie atbildēja: "Septiņas un kāds mazums zivtiņu." Un Viņš lika ļaudīm apsēsties zemē, ņēma tās septiņas maizes un tās zivis, pateicās, pārlauza un deva tās mācekļiem un mācekļi ļaudīm. Un viņi ēda un paēda, un no atlikušām druskām salasīja septiņus grozus pilnus.
/Mt 15:29-37/

Šodien Evaņģēlijā lasām Kristus brīnuma aprakstu, ko Viņš paveica aiz līdzjūtības pret apkārtējiem. Jēzus redz cilvēku vajadzības un ar mācekļu starpniecību parūpējas par tām. Svētais Ignācijs no Lojolas tiem, kas vēlas pieaugt svētumā, ieteica vienmēr censties labāk iepazīt Jēzu. Lai sekotu Kristum, lai Viņu mīlētu, mums Viņu ir jāpazīst. Šodien varam iepazīt Jēzu, kura sirdī ir žēlums pret līdzcilvēkiem. Jēzus pieveršas ikvienam cilvēkam, Viņš redz katra vajadzības. Kristus paveic brīnumu, kaut arī mācekļi ir skeptiski par brīnuma iespējamību. Jēzus nemazina mūsu līdzdarbošanās nopelnus, pat ja mūsu ticība ir maza.

Jautājumi pārdomām:

 • Vai es redzu citu izsalkumu?
 • Vai es ticu, ka Jēzus šo izsalkumu var remdēt?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis priesteris Rodions Doļa.

Translate this for me please

  Radioshow
  • Release Date: 12/02/2020 06:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing