Jēzus priecājas
Un tanī pašā stundā Jēzus kļuva priecīgs Svētajā Garā un sacīja: "Es Tev pateicos, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem. Tiešām, Tēvs, tāds ir bijis Tavs labais prāts. Visas lietas Man ir Mana Tēva nodotas. Un neviens nezina, kas Dēls ir, kā vienīgi Tēvs un, kas Tēvs ir, kā vienīgi Dēls un kam šis Dēls to grib atklāt." Un, pie mācekļiem sevišķi griezdamies, Viņš sacīja: "Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo Es jums saku: daudz praviešu un ķēniņu ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši."
/Lk 10:21-24/

Šodien lasām, ka Jēzus gavilē par to, ka Viņa atklāsme nes augļus mācekļos. Jēzus atklāj cilvēkiem Dieva mīlestību, savukārt Viņa sekotāji palīdz atbildēt Jēzus atklātajai Dieva mīlestībai. Jēzus iemiesošanās ir piepildījums daudzu praviešu un karaļu ilgām. Mēs, Jēzus mācekļi esam svētīgi, jo esam saņēmuši šo Pestīšanu nesošo vēsti. Dievs nenāca, lai apmierinātu cilvēku intereses, bet gan lai šī atklāsme par Dieva iemiesošanos kļūtu par sēklu, kas nes ticības augļus.

Jautājumi pārdomām:

 • Kādi ir Tavi ticības augļi?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis priesteris Vitālijs Filipenoks.

Translate this for me please

  Other
  • Release Date: 12/01/2020 06:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing